19 °c
Hanoi
21 ° T5
20 ° T6
19 ° T7
20 ° CN
21 ° T2
22 ° T3
Thứ Tư, 1 Tháng Hai, 2023
officevfda@gmail.com

ENTRY FORM

DA NANG - ASIAN FILM FESTIVAL ENTRY FORM

Official press kit is much appreciated

Applicants should send the following documents to the Secretariat of the Da Nang Asian Film Festival before Feruary 01st, 2023.

- 10 film stills (in resolution above 200dpi);
- At least 01 film poster designs/01 film (in resolution above 300dpi);
- Director’s portrait (in resolution above 200dpi);
- Main actor and/or actress’ biography and portrait (in resolution above 200dpi);

Film copy must reach DANAFF no later than February 01st, 2023.

THE VIETNAM ASSOCIATION OF FILM PROMOTION AND DEVELOPMENT
32 Hao Nam Street, Dong Da District, Hanoi, Vietnam
Tel: (+84) 936 116 069 – Email: : officevfda@gmail.com
Website: www.danaff.vn or www.vfda.vn/danaff
Attention: Ms. Thai Hong Ngoc, Email: thaihongngoc.rb@gmail.com

ĐĂNG NHẬP VÀO VFDA.VN

Đăng nhập vào tài khoản của bạn bên dưới

Lấy lại mật khẩu của bạn

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email của bạn để đặt lại mật khẩu.

Thêm danh sách phát mới